Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Letselschadeadvocaten behartigen jouw belangen in het geval van een ongeluk

0

Omdat het recht een erg complexe en uitgebreide zaak is, heeft iedere advocaat zo zijn eigen specialisme. Dit zorgt ervoor dat een rechtzoekende altijd zeker is van een goede dienstverlening, die gekenmerkt wordt door veel kennis, expertise en ervaring. Zo is dit ook het geval bij een letselschade advocaat Amsterdam. Er is geen detail in een letselschadedossier dat aan de aandacht ontsnapt en voor de cliënt betekent dit dat alles in het werk gesteld wordt om het dossier rond de letselschade zo snel en professioneel mogelijk af te handelen, met het best denkbare resultaat voor die cliënt in kwestie.

In welke gevallen kan er sprake zijn van een letselschadevergoeding?

Om aanspraak te kunnen maken op een letselschadevergoeding, moet er zich een ongeluk hebben voorgedaan waarvoor een derde partij als verantwoordelijke kan worden aangeduid. Omdat die derde verantwoordelijk is, kan worden overgegaan tot het vorderen van een schadevergoeding die het slachtoffer in staat moet stellen de kosten die een rechtstreeks gevolg zijn van het ongeluk te kunnen vergoeden, zonder daar een eigen bijdrage aan te moeten leveren. 

Wat zijn de taken van de advocaat letselschade?

Als je als slachtoffer van letselschade beroep doet op een letselschade advocaat Eindhoven, doe je dit om er zeker van te zijn dat de kosten in verband met het ongeluk, vergoed worden. Het ontvangen van die vergoeding is je recht als slachtoffer. Om die vergoeding te kunnen krijgen, zijn er een aantal taken weggelegd voor de advocaat. Zo zal hij moeten zorgen voor een dossier waarin de kosten en de aansprakelijkheid duidelijk blijken en zal hij dit dossier in geval van discussie ook moeten kunnen verdedigen. Een maximale schadevergoeding is voor je advocaat het doel, ook als hij daarvoor naar de rechtbank moet om te procederen.

In het geval dat de aansprakelijke een verzekering heeft die je tegemoetkomt in de schade die je geleden hebt, zal je advocaat ook de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij op zich nemen, om zo de vooruitgang van het dossier te bespoedigen en om ook hier het maximale voor jou uit te halen. Als de kosten voor jou hoog oplopen en het dossier enige tijd blijft aanslepen, kan je advocaat ervoor zorgen dat je aanspraak maakt op een voorschot van de totale letselschadevergoeding. Zo ben je in elk geval voor de eerstkomende periode financieel al geholpen.

Geef een reactie